top of page

שיפוץ מקיף לבית קיים והתאמתו לבית מגורים עבור משפחה עם ארבעה ילדים קטנים. הליווי החל בייעוץ לגביי רכישת הבית ונמשך לאורך כל הדרך עד לכניסת הדיירים הביתה, ובסיום קביעת התמונות על הקירות. עקב בצד אגודל לאורך המסע...

חמסה חמסה חמסה

bottom of page