.ליווי משפחה במעבר מהעיר אל הכפר. ליווי בנייה קבלנית והתאמת החללים לדיירי הבית
הנחייה צמודה בבחירת כל פרט ופרט החל בריצוף וכלה בקביעת המדפים והתמונות על הקירות