top of page

שיפוץ מקיף לבית ישן האהוב על יושביו.

הרחבת פתחי אור ומרחבים, החלפת תשתיות, יצירת מטבח ונגרות, הלבשה מלאה של הבית והתאמתו לשלב החדש בחיי המשפחה.

אור ומרחב

bottom of page