top of page

.אחד הבתים הראשונים שעיצבתי ועדיין לא נס ליחו. מקסום של דירת גן קטנה לבית עם תחושה של מרחב שנעים לגדול בו
הרחבת פתחי אור וצבעוניות מלבבת

חיפה היפה

bottom of page