עיצוב בית שכור שדיירו אספנים מקצועיים. הבית תוכנן והולבש על ידי פריטים ישנים שנאספו ושופצו באהבה
ועברו טרנספורמציות בכדי שיתאימו לשימושם המחודש. בית יצירתי המעיד על אופי בעליו